O obxectivo deste itinerario é preparar aos alumnos para superar con garantía calquera programa de terceiro ciclo con prestixio internacional (Mestrías e Doutoramentos).

As materias deste itinerario dotarán ao alumno ca suficiente bagaxe teórica e técnica para realizar unha tese doutoral en Economía e Empresa.

Impártese nas 3 universidades

3 ECTS cada unha