As materias desta especialidade proporcionan formación cuantitativa, tanto teórica como empírica, sobe as diferentes técnicas de valoración de produtos financeiros, o funcionamento e organización dos mercados nos que se intercambian, e a  cuantificación do risco inherente a eles.

Impártese na UVIGO.

3 ECTS cada unha